Værkstedsvej 20, Skrillinge, 5500 Middelfart

MEGET ATTRAKTIVT BELIGGENDE FORRETNINGSEJENDOM - TIDLIGERE MAZDA/SUZUKI BILHUS

Nu har du muligheden for at erhverve denne attraktivt beliggende forretningsejendom - udstiling/administration/værk-sted/lager. Ejendommen er beliggende blot 200 m fra det store lyskryds imellem ringvejen i Middelfart og den gamle hovedvej til Odense.
Ejendommen er beliggende med stor facade til hovedvejen med god synlighed.

Ejendommen er nu ledig. Ejendommen fremstår meget velholdt med lyse lokaler. Ejendommen har en dobbelt grund, således grunden har et areal på i alt 7.844 m2, så der er rig mulighed for udendørs udstilling, eller udvidelse med baggrund i den mulige bebyggelsesprocent på 50.

Grundarealet på Værkstedsvej 24, kan evt. frasælges, således købesummen reduceres.

Ejendommen er på ialt ca. 2.000 m2 bygningsareal, som er fordelt med ca. 700 m2 udstilling, ca 200 m2 administration og mødelokaler, ca. 600 m2 værksted, ca. 250 m2 opvarmet lager og ca. 185 m2 koldlager/overdækket areal.

Hele ejendommen er indhegnet - dog ikke ankomstarealet foran porten. Der er 2 porte i hegnet. Hele grundarealet er enten befæstet med SFsten, stabilgrus/perlesten og græs.

Hvad du vil bruge ejendommen til er op til dig - byplansvedtægten giver mange forskellige muligheder til erhvervsmæssig an-vendelse - hør Færch Bolig om mulighederne og få evt. byplansvedtægten fremsendt.

Skulle du have lyst til at leje hele ejendommen er sælger åben for dette, men det vil være hele ejendommen som skal lejes.

Kontakt mig for en fremvisning.