Bolig, Udsigten 14, 5500 Middelfart eller mail jf@faerchbolig.dk mærket "tilbud Middelfart Kommune" i emnefeltet.
Tilbud kan indgives løbende og vil blive vurderet løbende.
Ejendommen udbydes til en mindstepris. Alle tilbud under den anførte pris er automatisk forkastet og vil ikke blive behandlet.
Kommunen er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og kan forkaste alle tilbud. Udbudsmaterialet og betingelserne for bud, kan
rekvireres hos Færch Bolig. Ejendommen udbydes i samarbejde med Ejendomsmægler Bonde.

Fabriksvej 15, 5592 Ejby

Regulær lager/værksted/kontor ejendom beliggende i Ejby´s store industrikvarter, som ligger ud til E20 over Fyn, så logistikken til og
fra ejendommen er helt i top.
Ejendommen har været anvendt af Middelfart Kommunes vejafdeling, som oplagsplads, værksted, garage m.v. Afdelingen er nu flyttet
til andre faciliteter.
Ejendommen består af en stor regulær stålpladehal, hvor der i den ene ende (ca. 1.000 m2) er koldlager med befæstet gulv. I
koldlageret er der indsat en separat bygning, hvori der er indrettet bade- og omklædningsfaciliter for damer.
I ejendommen mod syd/øst er der indrettet værksted med servicegrav og 3 porte (ca. 350 m2). Derudover er der indrettet kontor,
kantine og mandskabsfaciliteter (ca. 200 m2).
Værksted og kontor m.m. er opvarmet med elvarme - kalorifervarme i værksted.
Hele grunden på 13.372 m2 er indhegnet. Ejendommen er tom til købers frie disposition." />
Fabriksvej 15, 5592 Ejby

Udbud for Middelfart Kommune

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens og henholdsvis
regionens faste ejendomme.
Tilbud skal være på særlig tilbudsblanket, som sendes eller afleveres i lukket kuvert mærket "tilbud Middelfart Kommune" til Færch
Bolig, Udsigten 14, 5500 Middelfart eller mail jf@faerchbolig.dk mærket "tilbud Middelfart Kommune" i emnefeltet.
Tilbud kan indgives løbende og vil blive vurderet løbende.
Ejendommen udbydes til en mindstepris. Alle tilbud under den anførte pris er automatisk forkastet og vil ikke blive behandlet.
Kommunen er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og kan forkaste alle tilbud. Udbudsmaterialet og betingelserne for bud, kan
rekvireres hos Færch Bolig. Ejendommen udbydes i samarbejde med Ejendomsmægler Bonde.

Fabriksvej 15, 5592 Ejby

Regulær lager/værksted/kontor ejendom beliggende i Ejby´s store industrikvarter, som ligger ud til E20 over Fyn, så logistikken til og
fra ejendommen er helt i top.
Ejendommen har været anvendt af Middelfart Kommunes vejafdeling, som oplagsplads, værksted, garage m.v. Afdelingen er nu flyttet
til andre faciliteter.
Ejendommen består af en stor regulær stålpladehal, hvor der i den ene ende (ca. 1.000 m2) er koldlager med befæstet gulv. I
koldlageret er der indsat en separat bygning, hvori der er indrettet bade- og omklædningsfaciliter for damer.
I ejendommen mod syd/øst er der indrettet værksted med servicegrav og 3 porte (ca. 350 m2). Derudover er der indrettet kontor,
kantine og mandskabsfaciliteter (ca. 200 m2).
Værksted og kontor m.m. er opvarmet med elvarme - kalorifervarme i værksted.
Hele grunden på 13.372 m2 er indhegnet. Ejendommen er tom til købers frie disposition.