Søndergade 82, 5591 Gelsted

Vilkår jf. udbudsmateriale af 10/9 2019, som kan rekvireres hos Færch Bolig