Bøgelundgyden 8, 5500 Middelfart

For Middelfart kommune udbydes denne ejendom i henhold til BKG nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens og henholdsvis regionens faste ejendomme

Bøgelundskolen udbydes nu, idet Middelfart Kommune ikke længere skal anvende denne. Indtil efteråret 2017 har den anvedt af Skrillingeskolen.

Til skolen hører en forstanderbolig med en enestående udsigt udover markerne til Lillebælt og Fredericia. Forstanderbolig er som resten af ejendommen opført i røde teglsten. Boligen er i 1 1/2 plan med kælder. Der er et samlet boligareal på 181 m2 og et kælderareal på 136 m2.

Udover boligdelen er resten af bygningerne indrettet til skole med klasselokaler, toiletter, samlingsrum, værelser til overnatning, gymnastiksal, køkken og meget meget mere. Skolebygningerne er i almindelig stand og ca. halvdelen har rødt telgtag og de sidste har tagpaptag med taghældning. Bygningerne er opført i røde tegsten. Vinduer og døre er af meget forskellige årgang om materiale. Det samlede erhvervsareal udgør 1.418 m2. Bygningerne er beliggende på en grund på 14.951 m2

Sammen med det skriftlige tilbud skal der indleveres projekt/plan over den fremtidige anvendelse af ejendommen, idet at det skal præciseres at projekter som kan gennemføres under hensyntagen til ejendommens nuværende anvendelse som eenfamilies villa og bygninger til undervisning m.v. vil blive foretrukket. Projekter som vil kræve ny lokalplan kan forkastes og hvis et sådant projekt er højestbydende kan næsthøjest vælges. Middelfart Kommune kan sælge til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, såfremt der herved varetages en saglig kommunal interesse.

Her er et uddrag med mulighederne om den fremtidige anvendelse fra udbudsmaterialet:

Middelfart Kommune forestiller sig følgende 3 fremtidige anvendelsesområder/muligheder for ejendommen. Disse er ikke opstillet i prioriteret orden, men skal ses som en guide til, hvilke anvendelser, som Middelfart Kommune ser som mulige. Dog er listen ikke udtømmende, så man vil også kunne forestille sig en helt 4.

1: Indretning/opdeling af ejendommen til bofællesskab for op til 6 familier med udgangspunkt i en anvendelse af de eksisterende bygninger, som vil skulle ombygges til separate boliger. Opdelingen skal overholde nuværende krav i forhold til byggelovgivningen.

2: Fortsat anvendelse af ejendommen til erhvervsmæssig anvendelse indenfor undervisning, liberalt erhverv, B&B eller andre beslægtede samt bolig for en familie

3: Anvendelse af af ejendommen som 1-2 boliger, herunder opdeling af grunden i 2 store parceller med opførelse af en enfamilies villa på begge parceller på op til 500m2 bolig og med op til 100 m2 udhus pr. stk.

Potentielle købere er velkomne til at kontakte plan- og byggechef Anders Kjærved fra Middelfart Kommune til uforpligtende at drøfte ideer om fremtidig anvendelse.

Det fuldstændige udbudsmateriale kan hentes med at kontakte Færch Bolig på mail jf@faerchbolig.dk eller telefon 30898067. Ejendommens pris er en minimumspris - alle tilbud derunder vil blive forkastet. Tilbud kan indgives løbende og vil blive vurderet løbende. Alle tilbud skal afgives til Færch Bolig på mail jf@faerchbolig.dk.